Dự án đã triển khai

  • Dự án nhà máy ống thép Bình Dương

    Ngày 18/02/2016, Công ty chính thức làm lễ khởi công triển khai xây dựng giai đoạn II nhà máy Tôn tại chi nhánh Thủ Dầu Một, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Giai đoạn II với tổng ...

    28 Tháng Bảy, 2021Xem thêm